شرکت طرح آزمایان اولین طراحی و ساخت میز و دستگاه تست کنتور برق تمام ایرانی مسئول فروش 021-44243147 09122472064 09128702484 آدرس: تهران مرزداران نبش دانش ساختمان ۲۰۰۰ ۰۲۱-۴۴۲۴۳۱۴۷ شرکت طرح آزمایان قزوین با استفاده از تجارب کارشناسان کنتور برق و مهندسی مجدد دستگاه های تست کنتور خارجی، با شناخت از امکانات و نیازها پیرو آن، دستگاهی با استفاده از امکانات داخلی و در دسترس بدون نیاز به قطعه خاص خارجی و انحصاری در سال 1378 دستگاه های تست مجهز به دوربین و محاسبه گر دیجیتال برای کنتور الکترومکانیکی تکفاز و سه فاز طراحی و ارایه کرد و اولین دستگاه در منطقه برق پاسداران نصب شد و با ورود کنتور های دیجیتال به عرصه برق کشور و متناسب با نیازها در سال 1381 دستگاه های تست برای انواع کنتور های الکترومکانیکی و دیجیتال معرفی و در شرکتهای توزیع برق بکارگرفته شد و در ادامه با بهبود مستمر دستگاههای منصوبه علاوه بر شرکتهای توزیع دیگر درکلیه مناطق شرکتهای توزیع برق تهران بزرگ و شرکت توزیع برق استان تهران تا حال بهره برداری میشود http://www.tagh85.ir 2019-05-24T16:11:40+01:00 text/html 2019-01-12T19:12:20+01:00 www.tagh85.ir تستر ثابت http://www.tagh85.ir/post/1751 text/html 2019-01-12T19:06:43+01:00 www.tagh85.ir مرکز بازسازی کنتور http://www.tagh85.ir/post/1750 <header class="entry-header" style="box-sizing: inherit; position: relative; z-index: 1; padding-top: 72px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; margin: 0px -312px 0px 0px; width: 624px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; right: 674.5px; left: auto; font-family: Merriweather, serif; font-size: 16px;"><div class="entry-meta" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.875em; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.71429;"><span class="posted-on" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><time class="entry-date published" datetime="۱۳۹۷-۱۰-۵ ۱۷:۰۳:۱۸ +۰۰:۰۰" style="box-sizing: inherit;">دی ۵, ۱۳۹۷</time></span></div><h1 class="entry-title" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 2.25em; font-style: inherit; margin: 0px auto; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; line-height: 1.33333;">مرکز بازسازی کنتور</h1></header><div class="entry-content" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: Merriweather, serif; font-size: 16px; margin: 0px auto; outline: 0px; padding: 72px 72px 0px; vertical-align: baseline; width: 768px;"><h2 style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 1.875em; font-style: inherit; margin: 0px auto 12px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; line-height: 1.2; text-align: center;">مرکز بازسازی و اصلاح کنتورهای مستعمل</h2><h3 style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 1.5em; font-style: inherit; margin: 0px auto 16px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; line-height: 1.5;">چرا نیاز است در شرکت توزیع برق مرکز بازسازی و اصلاح کنتور برق ایجاد شود؟</h3><h3 style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 1.5em; font-style: inherit; margin: 0px auto 16px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; line-height: 1.5;">کنتورهای تکفاز یا سه فاز به دلایل مختلف برکنار میشوند ولی تعداد زیادی از اشکالات که در محل نمیتوان برطرف کرد در مرکز بازسازی می توان اصلاح کرد</h3><h3 style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 1.5em; font-style: inherit; margin: 0px auto 16px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; line-height: 1.5;">با تکنسین آموزش دیده و دستگاه تست کنتور مناسب و ابزارآلات مورد نیاز به سهولت می توان اشکالات را برطرف کردو بعد از تست کوتاه مدتو تست طولانی مجدد برای نصب آماده گردد.</h3><h3 style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 1.5em; font-style: inherit; margin: 0px auto 16px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; line-height: 1.5;">حفظ سرمایه های ملی و در شرایط تحریم شدیدا نیاز است کنتورهای مستعمل اصلاح و به مصرف برگردد</h3><h3 style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 1.5em; font-style: inherit; margin: 0px auto 16px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; line-height: 1.5;">هزینه ایجاد و تجهیز مرکز بازسازی و اصلاح کنتور با توجه به امکان تهیه این تجهیزات از شرکتهای معتبر ایرانی در مقایسه با قیمت تمام شده کنتورهای اسقاطی کمتر است</h3><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/BsSt6XCBy8g/embed/captioned/?cr=1&amp;v=12&amp;wp=622&amp;rd=http%3A%2F%2Ftaq.co.ir&amp;rp=%2F%25d9%2585%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1%2F#%7B%22ci%22%3A0%2C%22os%22%3A21700.599999981932%7D" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="727" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" scrolling="no" style="box-sizing: inherit; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(219, 219, 219); font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 12px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 658px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; box-shadow: none; min-width: 326px;"></iframe><p style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 24px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-1" src="https://www.instagram.com/p/BW7_q1llzQA/embed/captioned/?cr=1&amp;v=12&amp;wp=622&amp;rd=http%3A%2F%2Ftaq.co.ir&amp;rp=%2F%25d9%2585%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1%2F#%7B%22ci%22%3A1%2C%22os%22%3A21730.899999965914%7D" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="713" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-1" scrolling="no" style="box-sizing: inherit; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(219, 219, 219); font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 12px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 658px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; box-shadow: none; min-width: 326px;"></iframe><p style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 24px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-2" src="https://www.instagram.com/p/BW7_jrbF2Hb/embed/captioned/?cr=1&amp;v=12&amp;wp=622&amp;rd=http%3A%2F%2Ftaq.co.ir&amp;rp=%2F%25d9%2585%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1%2F#%7B%22ci%22%3A2%2C%22os%22%3A21760.299999965355%7D" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="908" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-2" scrolling="no" style="box-sizing: inherit; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(219, 219, 219); font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 12px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 658px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; box-shadow: none; min-width: 326px;"></iframe><p style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 24px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></p><p style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 24px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span class="image-big" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px -72px 24px 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; width: 768px; max-width: 768px;"><img class="alignnone size-full wp-image-453 resized" src="http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8074.jpg" alt="" width="2448" height="3264" srcset="http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8074.jpg 2448w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8074-225x300.jpg 225w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8074-768x1024.jpg 768w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8074-980x1307.jpg 980w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8074-72x96.jpg 72w" sizes="(max-width: 2448px) 100vw, 2448px" style="box-sizing: inherit; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: top;"></span><span class="image-big" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px -72px 24px 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; width: 768px; max-width: 768px;"><img class="alignnone size-full wp-image-454 resized" src="http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8075.jpg" alt="" width="2448" height="3264" srcset="http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8075.jpg 2448w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8075-225x300.jpg 225w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8075-768x1024.jpg 768w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8075-980x1307.jpg 980w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8075-72x96.jpg 72w" sizes="(max-width: 2448px) 100vw, 2448px" style="box-sizing: inherit; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: top;"></span><span class="image-big" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px -72px 24px 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; width: 768px; max-width: 768px;"><img class="alignnone size-full wp-image-455 resized" src="http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8140.jpg" alt="" width="3264" height="2448" srcset="http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8140.jpg 3264w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8140-300x225.jpg 300w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8140-768x576.jpg 768w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8140-1024x768.jpg 1024w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8140-980x735.jpg 980w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8140-128x96.jpg 128w" sizes="(max-width: 3264px) 100vw, 3264px" style="box-sizing: inherit; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: top;"></span><span class="image-big" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px -72px 24px 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; width: 768px; max-width: 768px;"><img class="alignnone size-full wp-image-456 resized" src="http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8141.jpg" alt="" width="3264" height="2448" srcset="http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8141.jpg 3264w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8141-300x225.jpg 300w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8141-768x576.jpg 768w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8141-1024x768.jpg 1024w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8141-980x735.jpg 980w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8141-128x96.jpg 128w" sizes="(max-width: 3264px) 100vw, 3264px" style="box-sizing: inherit; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: top;"></span><span class="image-big" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px -72px 24px 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; width: 768px; max-width: 768px;"><img class="alignnone size-full wp-image-457 resized" src="http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8219.jpg" alt="" width="3264" height="2448" srcset="http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8219.jpg 3264w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8219-300x225.jpg 300w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8219-768x576.jpg 768w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8219-1024x768.jpg 1024w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8219-980x735.jpg 980w, http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/12/IMG_8219-128x96.jpg 128w" sizes="(max-width: 3264px) 100vw, 3264px" style="box-sizing: inherit; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: top;"></span><div><br></div></p></div> text/html 2017-10-03T17:03:16+01:00 www.tagh85.ir احتمال وقوع سیل در برخی از استان‌ها http://www.tagh85.ir/post/1749 <A href="http://mihanblog.com/blog/post/www.taq.co.ir" target=title=>شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان شیراز استان تهران، تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق چیست,قیمت دستگاه تست کنتور برق,کنتور برق چیست,شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان روش تست کنتور تک فاز,اداره برق تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق به انگلیسی,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق دیجیتالتست کنتور برق,فروش دستگاه تست کنتور برق,انواع کنتور برق,اموزش تست کنتور برق,آموزش تست کنتور برق,روش تست کنتور برقشیراز استان تهران، تهران</A> <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=دستگاه چیست برق مازندران,کنتور برق,اداره کنتور tehran,انواع بزرگ تهران نیروی توزیع تکفاز,شرکت تست تکفاز,دستگاه>دستگاه تست کنتور تکفاز,دستگاه تست کنتور تکفاز,شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ tehran,انواع کنتور برق,اداره برق مازندران,کنتور برق چیست</A></B></DIV></B>این تهیه کننده سینمای ایران درباره لحظات شلاق زدنش به شیوه جوجه کبابی نیز جزئیات دیگری را بیان کرده و گفته است: «... از صدایش فهمیدم لوله است. گفتند پایت را باز کن و ما باز کردیم. از بین دست و پایمان لوله را انداختند و بلند کردند و چارطاق پایمان هوا رفت و حالا فشار دستبندها هم روی دست های ما بود... شروع کردند به شلاق زدن کف پای ما... همین آقای عرب سرخی... داد می‌زدیم همین طور که می‌گویم: امام خمینی! کجایی که اینها دارند جهود مسلمان می‌کنند...» <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=احتمال در از استان‌ها برخی سیل وقوع>احتمال وقوع سیل در برخی از استان‌ها</A></B></DIV></B> text/html 2017-10-03T17:02:05+01:00 www.tagh85.ir آرامش بر بازار سکه حاکم شد http://www.tagh85.ir/post/1748 <A href="http://mihanblog.com/blog/post/www.taq.co.ir" target=title=>شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان شیراز استان تهران، تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق چیست,قیمت دستگاه تست کنتور برق,کنتور برق چیست,شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان روش تست کنتور تک فاز,اداره برق تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق به انگلیسی,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق دیجیتالتست کنتور برق,فروش دستگاه تست کنتور برق,انواع کنتور برق,اموزش تست کنتور برق,آموزش تست کنتور برق,روش تست کنتور برقشیراز استان تهران، تهران</A> <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=دستگاه چیست برق مازندران,کنتور برق,اداره کنتور tehran,انواع بزرگ تهران نیروی توزیع تکفاز,شرکت تست تکفاز,دستگاه>دستگاه تست کنتور تکفاز,دستگاه تست کنتور تکفاز,شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ tehran,انواع کنتور برق,اداره برق مازندران,کنتور برق چیست</A></B></DIV></B>به نظر می رسد اظهارات جدید جانت یلن رئیس فدرال رزرو آمریکا مهمترین عاملی است که می تواند طی روزهای آینده بر بازارهای بین المللی تاثیرگذار باشد <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=آرامش شد حاکم سکه بازار بر>آرامش بر بازار سکه حاکم شد</A></B></DIV></B> text/html 2017-10-03T17:01:56+01:00 www.tagh85.ir جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق درگذشت http://www.tagh85.ir/post/1747 <A href="http://mihanblog.com/blog/post/www.taq.co.ir" target=title=>شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان شیراز استان تهران، تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق چیست,قیمت دستگاه تست کنتور برق,کنتور برق چیست,شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان روش تست کنتور تک فاز,اداره برق تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق به انگلیسی,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق دیجیتالتست کنتور برق,فروش دستگاه تست کنتور برق,انواع کنتور برق,اموزش تست کنتور برق,آموزش تست کنتور برق,روش تست کنتور برقشیراز استان تهران، تهران</A> <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=دستگاه چیست برق مازندران,کنتور برق,اداره کنتور tehran,انواع بزرگ تهران نیروی توزیع تکفاز,شرکت تست تکفاز,دستگاه>دستگاه تست کنتور تکفاز,دستگاه تست کنتور تکفاز,شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ tehran,انواع کنتور برق,اداره برق مازندران,کنتور برق چیست</A></B></DIV></B>عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس گفت: برای اطلاق عنوان شهید به آتش نشانان باید تغییرات و اصلاحاتی در آیین نامه و قوانین مربوط به شرایط احراز عنوان شهید انجام شود. <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=جلال طالبانی درگذشت عراق سابق جمهور رئیس>جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق درگذشت</A></B></DIV></B> text/html 2017-10-03T17:01:47+01:00 www.tagh85.ir سیر تحول آداب عزاداری ایرانیان در محرم http://www.tagh85.ir/post/1746 <A href="http://mihanblog.com/blog/post/www.taq.co.ir" target=title=>شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان شیراز استان تهران، تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق چیست,قیمت دستگاه تست کنتور برق,کنتور برق چیست,شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان روش تست کنتور تک فاز,اداره برق تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق به انگلیسی,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق دیجیتالتست کنتور برق,فروش دستگاه تست کنتور برق,انواع کنتور برق,اموزش تست کنتور برق,آموزش تست کنتور برق,روش تست کنتور برقشیراز استان تهران، تهران</A> <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=دستگاه چیست برق مازندران,کنتور برق,اداره کنتور tehran,انواع بزرگ تهران نیروی توزیع تکفاز,شرکت تست تکفاز,دستگاه>دستگاه تست کنتور تکفاز,دستگاه تست کنتور تکفاز,شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ tehran,انواع کنتور برق,اداره برق مازندران,کنتور برق چیست</A></B></DIV></B>روستای «پیوه‌ژن» از توابع بخش احمدآباد مشهد که این روستا با دارا بودن بیش از ۴۰۰ هکتار باغ آلو یکی از قطب های اصلی تولید این محصول در استان است. برداشت آلو در این روستا از اواخر شهریور ماه شروع شده و تا پایان مهرماه ادامه دارد. <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=سیر در محرم ایرانیان عزاداری آداب تحول>سیر تحول آداب عزاداری ایرانیان در محرم</A></B></DIV></B> text/html 2017-10-03T17:01:36+01:00 www.tagh85.ir "دمپایی" حاشیه‌ساز مقامات قطری در دیدار با ظریف http://www.tagh85.ir/post/1745 <A href="http://mihanblog.com/blog/post/www.taq.co.ir" target=title=>شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان شیراز استان تهران، تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق چیست,قیمت دستگاه تست کنتور برق,کنتور برق چیست,شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان روش تست کنتور تک فاز,اداره برق تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق به انگلیسی,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق دیجیتالتست کنتور برق,فروش دستگاه تست کنتور برق,انواع کنتور برق,اموزش تست کنتور برق,آموزش تست کنتور برق,روش تست کنتور برقشیراز استان تهران، تهران</A> <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=دستگاه چیست برق مازندران,کنتور برق,اداره کنتور tehran,انواع بزرگ تهران نیروی توزیع تکفاز,شرکت تست تکفاز,دستگاه>دستگاه تست کنتور تکفاز,دستگاه تست کنتور تکفاز,شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ tehran,انواع کنتور برق,اداره برق مازندران,کنتور برق چیست</A></B></DIV></B>اکنون امین زاده جدی ترین گزینه مورد نظر رئیس جمهور برای معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم است، موضوعی که به نظر می رسد علاوه بر تامین برخی خواسته ها و شعارهای دولت در مورد بکارگیری زنان در کابینه با مخالفت مجلسی ها نیز مواجه نشود؛ انتخابی که از جهات دیگر نیز مناسب به نظر می‌رسد و... <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target='_blanktitle="دمپایی"' در ظریف با دیدار قطری مقامات حاشیه‌ساز>"دمپایی" حاشیه‌ساز مقامات قطری در دیدار با ظریف</A></B></DIV></B> text/html 2017-10-03T17:01:25+01:00 www.tagh85.ir صدور حکم جلب مالک یکی از باشگاه‌های لیگ برتر http://www.tagh85.ir/post/1744 <A href="http://mihanblog.com/blog/post/www.taq.co.ir" target=title=>شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان شیراز استان تهران، تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق چیست,قیمت دستگاه تست کنتور برق,کنتور برق چیست,شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان روش تست کنتور تک فاز,اداره برق تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق به انگلیسی,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق دیجیتالتست کنتور برق,فروش دستگاه تست کنتور برق,انواع کنتور برق,اموزش تست کنتور برق,آموزش تست کنتور برق,روش تست کنتور برقشیراز استان تهران، تهران</A> <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=دستگاه چیست برق مازندران,کنتور برق,اداره کنتور tehran,انواع بزرگ تهران نیروی توزیع تکفاز,شرکت تست تکفاز,دستگاه>دستگاه تست کنتور تکفاز,دستگاه تست کنتور تکفاز,شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ tehran,انواع کنتور برق,اداره برق مازندران,کنتور برق چیست</A></B></DIV></B>مشکل قانون اساسی از نگاه عباس عبدی/ نخست وزیر در شرایط فعلی بازیچه دست نمایندگان می‌شود/ تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی فاجعه جدی ایجاد می‌کند/ مردم به تغییر نظام ریاستی به پارلمانی رأی نمی‌دهند/ ترجیحم این بود، جای دولت احمدی‌نژاد نظام پارلمانی درب و داغون داشته باشیم/ پارلمان به معنای واقعی کلمه معرف جامعه ایران نیست/ در یک مجلس خوب «علی مطهری» جزو نیروهای متوسط بود... <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=صدور از برتر لیگ باشگاه‌های یکی مالک جلب حکم>صدور حکم جلب مالک یکی از باشگاه‌های لیگ برتر</A></B></DIV></B> text/html 2017-10-03T17:01:16+01:00 www.tagh85.ir احتمال تشکیل سازمان مبارزه با مفاسداقتصادی http://www.tagh85.ir/post/1743 <A href="http://mihanblog.com/blog/post/www.taq.co.ir" target=title=>شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان شیراز استان تهران، تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق چیست,قیمت دستگاه تست کنتور برق,کنتور برق چیست,شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان روش تست کنتور تک فاز,اداره برق تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق به انگلیسی,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق دیجیتالتست کنتور برق,فروش دستگاه تست کنتور برق,انواع کنتور برق,اموزش تست کنتور برق,آموزش تست کنتور برق,روش تست کنتور برقشیراز استان تهران، تهران</A> <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=دستگاه چیست برق مازندران,کنتور برق,اداره کنتور tehran,انواع بزرگ تهران نیروی توزیع تکفاز,شرکت تست تکفاز,دستگاه>دستگاه تست کنتور تکفاز,دستگاه تست کنتور تکفاز,شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ tehran,انواع کنتور برق,اداره برق مازندران,کنتور برق چیست</A></B></DIV></B>رییس مرکز آمار ایران از اشتغال 23 میلیون و 800 هزار نفر بصورت کامل خبر داد و گفت: سه میلیون و 100 هزار بیکار مطلق در کشور وجود دارد. <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=احتمال با مفاسداقتصادی مبارزه سازمان تشکیل>احتمال تشکیل سازمان مبارزه با مفاسداقتصادی</A></B></DIV></B> text/html 2017-10-03T17:01:05+01:00 www.tagh85.ir ماجرای نامه تعدادی از نمایندگان به رهبر انقلاب http://www.tagh85.ir/post/1742 <A href="http://mihanblog.com/blog/post/www.taq.co.ir" target=title=>شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان شیراز استان تهران، تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق چیست,قیمت دستگاه تست کنتور برق,کنتور برق چیست,شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان روش تست کنتور تک فاز,اداره برق تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق به انگلیسی,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق دیجیتالتست کنتور برق,فروش دستگاه تست کنتور برق,انواع کنتور برق,اموزش تست کنتور برق,آموزش تست کنتور برق,روش تست کنتور برقشیراز استان تهران، تهران</A> <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=دستگاه چیست برق مازندران,کنتور برق,اداره کنتور tehran,انواع بزرگ تهران نیروی توزیع تکفاز,شرکت تست تکفاز,دستگاه>دستگاه تست کنتور تکفاز,دستگاه تست کنتور تکفاز,شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ tehran,انواع کنتور برق,اداره برق مازندران,کنتور برق چیست</A></B></DIV></B>در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت دلار با افزایش دو تومانی به ۳۹۱۸ تومان رسید؛ ضمن اینکه قیمت انواع سکه نیز بدون تغییر بود و تنها سکه طرح جدید ۸۰۰ تومان ارزان شد. <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=ماجرای به انقلاب رهبر نمایندگان از تعدادی نامه>ماجرای نامه تعدادی از نمایندگان به رهبر انقلاب</A></B></DIV></B> text/html 2017-10-03T17:00:57+01:00 www.tagh85.ir واکنش برانکو درخصوص اختلافش با سیدجلال http://www.tagh85.ir/post/1741 <A href="http://mihanblog.com/blog/post/www.taq.co.ir" target=title=>شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان شیراز استان تهران، تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق چیست,قیمت دستگاه تست کنتور برق,کنتور برق چیست,شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان روش تست کنتور تک فاز,اداره برق تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق به انگلیسی,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق دیجیتالتست کنتور برق,فروش دستگاه تست کنتور برق,انواع کنتور برق,اموزش تست کنتور برق,آموزش تست کنتور برق,روش تست کنتور برقشیراز استان تهران، تهران</A> <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=دستگاه چیست برق مازندران,کنتور برق,اداره کنتور tehran,انواع بزرگ تهران نیروی توزیع تکفاز,شرکت تست تکفاز,دستگاه>دستگاه تست کنتور تکفاز,دستگاه تست کنتور تکفاز,شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ tehran,انواع کنتور برق,اداره برق مازندران,کنتور برق چیست</A></B></DIV></B>جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق پس از تحمل مدت ها بیماری درگذشت.جلال طالبانی، رئیس جمهور سابق عراق و دبیر کل حزب اتحادیه میهنی کردستان، حدود سه هفته گذشته برای پیگیری امور درمانی خود به آلمان رفته بود. <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=واکنش سیدجلال با اختلافش درخصوص برانکو>واکنش برانکو درخصوص اختلافش با سیدجلال</A></B></DIV></B> text/html 2017-10-03T17:00:45+01:00 www.tagh85.ir مهدی طارمی فعلا فرار کرد! http://www.tagh85.ir/post/1740 <A href="http://mihanblog.com/blog/post/www.taq.co.ir" target=title=>شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان شیراز استان تهران، تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق چیست,قیمت دستگاه تست کنتور برق,کنتور برق چیست,شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان روش تست کنتور تک فاز,اداره برق تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق به انگلیسی,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق دیجیتالتست کنتور برق,فروش دستگاه تست کنتور برق,انواع کنتور برق,اموزش تست کنتور برق,آموزش تست کنتور برق,روش تست کنتور برقشیراز استان تهران، تهران</A> <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=دستگاه چیست برق مازندران,کنتور برق,اداره کنتور tehran,انواع بزرگ تهران نیروی توزیع تکفاز,شرکت تست تکفاز,دستگاه>دستگاه تست کنتور تکفاز,دستگاه تست کنتور تکفاز,شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ tehran,انواع کنتور برق,اداره برق مازندران,کنتور برق چیست</A></B></DIV></B>جدیدترین اخبار گوناگون را در «تابناک با تو» از دست ندهید. در این سایت شما هر روز گزید‌ه‌ای از آخرین اخبار پیرامون موضوعات خانواده، سلامت و بهداشت، سرگرمی و دانستنی‌ها، آشپزی، فیلم و عکس‌هایی از سراسر جهان، دکوراسیون و ... را دنبال خواهید کرد. همچنین «تابناک باتو» هر روزه آماده‌ است، مطالب ارسالی شما را نیز ـ متناسب با موضوعات نامبرده ـ‌ در سایت منتشر کند. <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=مهدی کرد! فرار فعلا طارمی>مهدی طارمی فعلا فرار کرد!</A></B></DIV></B> text/html 2017-10-03T17:00:35+01:00 www.tagh85.ir پیام تسلیت ظریف در پی درگذشت جلال طالبانی http://www.tagh85.ir/post/1739 <A href="http://mihanblog.com/blog/post/www.taq.co.ir" target=title=>شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان شیراز استان تهران، تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق چیست,قیمت دستگاه تست کنتور برق,کنتور برق چیست,شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان روش تست کنتور تک فاز,اداره برق تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق به انگلیسی,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق دیجیتالتست کنتور برق,فروش دستگاه تست کنتور برق,انواع کنتور برق,اموزش تست کنتور برق,آموزش تست کنتور برق,روش تست کنتور برقشیراز استان تهران، تهران</A> <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=دستگاه چیست برق مازندران,کنتور برق,اداره کنتور tehran,انواع بزرگ تهران نیروی توزیع تکفاز,شرکت تست تکفاز,دستگاه>دستگاه تست کنتور تکفاز,دستگاه تست کنتور تکفاز,شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ tehran,انواع کنتور برق,اداره برق مازندران,کنتور برق چیست</A></B></DIV></B>الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه عصر امروز (سه‌شنبه 11 مهر) کمیسیون متبوعش، گفت: در این جلسه طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور مسئولان ذیربط بررسی شد. <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=پیام در طالبانی جلال درگذشت پی ظریف تسلیت>پیام تسلیت ظریف در پی درگذشت جلال طالبانی</A></B></DIV></B> text/html 2017-10-03T17:00:25+01:00 www.tagh85.ir درسی که امام سجاد(ع) به شیعیان آموخت http://www.tagh85.ir/post/1738 <A href="http://mihanblog.com/blog/post/www.taq.co.ir" target=title=>شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان شیراز استان تهران، تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق چیست,قیمت دستگاه تست کنتور برق,کنتور برق چیست,شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان روش تست کنتور تک فاز,اداره برق تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق به انگلیسی,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق دیجیتالتست کنتور برق,فروش دستگاه تست کنتور برق,انواع کنتور برق,اموزش تست کنتور برق,آموزش تست کنتور برق,روش تست کنتور برقشیراز استان تهران، تهران</A> <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=دستگاه چیست برق مازندران,کنتور برق,اداره کنتور tehran,انواع بزرگ تهران نیروی توزیع تکفاز,شرکت تست تکفاز,دستگاه>دستگاه تست کنتور تکفاز,دستگاه تست کنتور تکفاز,شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ tehran,انواع کنتور برق,اداره برق مازندران,کنتور برق چیست</A></B></DIV></B>رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه در مورد نامه به رهبر انقلاب با دکتر لاریجانی صحبتی نکرده و وی از آن کاملا بی‌خبر بود، گفت: تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در مصاحبه دیروز نیز صرفا یک مثال بود و هیچ تمرکزی بر این موضوع وجود ندارد. <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=درسی به که آموخت شیعیان سجاد(ع) امام>درسی که امام سجاد(ع) به شیعیان آموخت</A></B></DIV></B> text/html 2017-10-03T17:00:15+01:00 www.tagh85.ir تشریح محور مذاکرات اردوغان در سفر به ایران http://www.tagh85.ir/post/1737 <A href="http://mihanblog.com/blog/post/www.taq.co.ir" target=title=>شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان شیراز استان تهران، تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق چیست,قیمت دستگاه تست کنتور برق,کنتور برق چیست,شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - ساختمان روش تست کنتور تک فاز,اداره برق تهران,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق به انگلیسی,اموزش تست کنتور برق,کنتور برق دیجیتالتست کنتور برق,فروش دستگاه تست کنتور برق,انواع کنتور برق,اموزش تست کنتور برق,آموزش تست کنتور برق,روش تست کنتور برقشیراز استان تهران، تهران</A> <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=دستگاه چیست برق مازندران,کنتور برق,اداره کنتور tehran,انواع بزرگ تهران نیروی توزیع تکفاز,شرکت تست تکفاز,دستگاه>دستگاه تست کنتور تکفاز,دستگاه تست کنتور تکفاز,شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ tehran,انواع کنتور برق,اداره برق مازندران,کنتور برق چیست</A></B></DIV></B>وزیر امور خارجه درگذشت مرحوم جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق را تسلیت گفت. <DIV><BR></DIV><B> <DIV center;><B><A href="http://www.taq.co.ir/" target=_blanktitle=تشریح در به ایران سفر اردوغان مذاکرات محور>تشریح محور مذاکرات اردوغان در سفر به ایران</A></B></DIV></B>